Bram Bakker

training en coaching in zelfsturing

.

.

.

“Mensen met zelfsturing zijn gelukkig, functioneren vanuit kracht 

en zorgen zo voor hun duurzame inzetbaarheid.”

.

.

.

Mensen met zelfsturing kiezen bewust voor hoe ze denken en handelen. Ze richten zich daarbij alleen op zaken waar ze zelf invloed op hebben.

Organisaties gedijen bij medewerkers met zelfsturing. Zelfsturende medewerkers leveren een belangrijke bijdrage. Niet alleen aan het bedrijfsresultaat, maar ook aan een stimulerend werkklimaat en open cultuur.

.

.

.

Bram Bakker 4

.

.

.

Gelukkige, mentaal fitte burgers presteren beter, gedragen zich socialer en zijn gezonder. Individueel, maatschappelijk en bedrijfsmatig is hier winst te behalen.” Trimbos Instituut

AANDACHTSGEBIEDEN

Ik train en coach teams en individuen in het versterken van hun eigen zelfsturing. Vanuit verschillende perspectieven help ik organisaties en personen om met meer plezier en effectiviteit te werken.

Thema’s waar ik aan bijdraag:

 • duurzame inzetbaarheid

 • teambuilding

 • persoonlijke effectiviteit

 • conflictoplossing

 • voorkomen en/of herstellen van disbalans, overspannenheid en burn-out

TRAINING & COACHING

Tijdens de trainingen en coachinggesprekken wordt men zich bewust van:

 • keuzevrijheid

 • mindsets over zichzelf en anderen

 • hoe mindsets helpen en hinderen

 • hoe uit reflexmatig reageren te stappen

 • dat stress een gevolg is van het eigen denken

 • de noodzaak je alleen bezig te houden met zaken waar je zelf invloed op hebt

Daarnaast krijgt men handvatten aangereikt:

 • The Work van Byron Katie

 • Timemanagement

 • Assertiviteit

 • Loopbaanmanagement

            – MBTI

 • Fysieke methode

            – Bewegen

            – Ontspannen

Elk traject is maatwerk en richt zich op de behoeften van de persoon.

OVER

BRAM BAKKER
BRAM BAKKER

Bram Bakker, econoom van huis uit heeft een succesvolle carrière als Salesman doorlopen binnen IBM.

In 1979 heeft hij de overstap gemaakt naar Learning & Development. Van meet af aan heeft hij zich toegelegd op persoonlijke ontwikkeling. Na een leidende positie te hebben bij Ontwikkelingstrajecten binnen IBM heeft hij in 1991 zijn eigen trainingsorganisatie opgericht. De afgelopen jaren heeft hij een veelheid aan trajecten vorm gegeven van management training, teambuilding, strategievorming tot persoonlijke effectiviteit.

Gedurende deze jaren is zijn geloof versterkt dat zelfsturing het leidende principe is voor effectieve mensen en organisaties. In zijn huidige trajecten faciliteert hij mens en organisatie om zelfsturing (terug) te vinden.

De 65 inmiddels gepasseerd, geeft Bram zichzelf maximale zelfsturing door nog dagelijks met zijn passie bezig te zijn.

ANDEREN OVER BRAM

Ik heb zelf baat gehad bij de coaching door Bram, vooral bij het doorbreken van hardnekkige oordelen over mezelf en anderen. Ik ben nadien denk ik milder geworden en tegelijk ook effectiever. Zodra ik nu als leidinggevende merk dat medewerkers ook tegen zaken aanlopen die ze moeilijk kunnen doorbreken gun ik ze de coaching van Bram. We zetten overigens altijd pas een traject in als medewerkers dat zelf ook zien zitten. Sommigen moeten toch een drempel over, ik herken dat wel. Ik vond coaching vroeger ook stom. En wat is nu zo leuk? Iedereen kijkt er zo positief op terug, eigenlijk heeft iedereen er iets aan gehad en ik merk dat in de praktijk. We werken beter samen, durven zaken met elkaar aan te gaan en zijn in de basis gewoon meer tevreden. Kortom: een echte aanrader!”Mevr. drs. Jacqueline Rutjens MPA, Ministerie van BZK
Toen wij als een nieuwe organisatie begonnen en mensen uit alle windstreken met elkaar gingen samenwerken hebben wij “SAXO Bank Nederland” Bram ingehuurd. Het hoogtepunt vonden wij de weekend sessies waar je elkaar beter leert kennen maar vooral ervaart hoe naaste collega’s denken en beslissen en je ziet hoe dit proces tot stand komt. Kortom Bram is toegewijd ook qua nazorg ! Wij hebben dit als directie als zeer positief ervaren en andere sessies zijn daarvan een gevolg.” Directie SAXO Bank Nederland
In de cursussen “Ik in de samenwerking” en “Krachtige zelfsturing” die ik bij Bram Bakker gevolgd heb, is mijn persoonlijk inzicht sterk verdiept. Bram schept als coach een veilige omgeving, waarbinnen ik heb leren oefenen met situaties in mijn werk en in mijn persoonlijke leven. Daarbij maakt hij gebruik van voorbeelden uit zijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven. Hij doet dat op aansprekende wijze, met humor en compassie. Bram gebruikt als leidraad bij zijn coaching The Work van Byron Katie. Op professionele wijze weet Bram aan de hand van “de vier vragen” van Byron Katie tot de kern te komen. Ik heb bij hem geleerd dat ik mijn mindsets (overtuigingen die ik al sinds mijn kinderjaren heb) kan omkeren en door de oefeningen die ik van hem heb meegekregen, leer ik steeds beter onderscheid te maken tussen wat mijn zaak is en wat de zaak van de ander. Daardoor ben ik zelfbewuster geworden, heb ik meer zelfrespect gekregen en functioneer ik beter zowel thuis als op mijn werk.”Mevr. Coby Pronk, Tweede Kamer der staten Generaal

CONTACT

Stuur mij een bericht

als je iets met mij wilt delen...